TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

                                     1. SĄVOKOS

1.      Svetainė – Tripservicegroup priklausanti internetinė svetainė (atstovaujama Lolitos Šileikienės dirbančios pagal  INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 632969), kurioje yra pateikiamos su kelionėmis bei laisvalaikiu susijusios įvairios Paslaugos. Internetinis Svetainės adresas – www.kelionesiispanija.lt  / www.kelionesitenerife.lt

2.      Vartotojas  Svetainėje apsilankęs asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

3.      Paslaugos Svetainėje pateikiamos su kelionėmis bei laisvalaikiu susijusios  paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;

4.      Užsakovas – Vartotojas, kuris užsako (įsigyja) Svetainėje pateiktas Paslaugas;

5.      Tiekėjas  - fiziniai ar juridiniai asmenys , kurie teikia (parduoda) Svetainėje reklamuojamas Paslaugas;

6.      Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Tripservicegroup.com bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;

7.      Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

8.      Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

                                        2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Paslaugas iš Svetainės gali įsigyti gali asmenys, kuriems jau yra sukakę 18 metų.

2. Prieš užsakydamas Svetainėje teikiamas Paslaugas,  Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.  Vartotojas užsakydamas Svetainėje teikiamas Paslaugomis  patvirtina,  kad perskaitė, supranta ir sutinka laikytis šių Taisyklių (įskaitant Privatumo politiką).

3. Teikdami Paslaugas Svetainėje, visais atvejais esame tik informacijos apie paslaugas talpinimo Svetainėje teikėju, ir jokiais atvejais neprisiimame Paslaugų Tiekėjų, Partnerių  pareigų ir atsakomybės.

Svetainėje yra pateikiame informaciją, kurią gauname iš Tiekėjų, Partnerių ar bendradarbiaujančių kitų Internetinių svetainių.

4. Svetainėje pateikiamos Paslaugos skirtos asmeniniam ir ne komerciniam naudojimui. Todėl negalite perparduoti, talpinti nuorodose, naudoti, kopijuoti, stebėti (pvz. naudodami "scrape" ar "spider" sistemas"), atvaizduoti, parsisiųsti ar atkurti bet kokio turinio, informacijos, programinės įrangos, bilietų, produktų ar Paslaugų mūsų svetainėje komerciniais ar konkurenciniais tikslais.

5. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę užsakyti Paslaugas Svetainėje. 

                                        3. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA

3.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Svetainėje siūlomų įsigyti Paslaugų Teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos šioje Svetainėje siūlomos įsigyti Paslaugos. Tripservicegoup Paslaugų neteikia t.y. nėra šių Paslaugų pardavėjas.

3.2. Susitarimas su  Paslaugų Užsakovu visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su mumis yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip.  Užsakovas, prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

3.3. Atskirų Paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų Paslaugų tiekėjai.

3.4. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Paslaugos Užsakovas  atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti Paslaugos kainą. Mums gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, Paslaugos užsakovui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

3.5. Veiksmai, atliekami užsakant Paslaugą. 

1.      Svetainėje išsirenkama Paslauga;

2.      Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Svetainėje pateikiama informacija apie konkrečią Paslaugą;

3.      Susipažinus su šia informacija, Svetainėje paspaudžiama nuoroda „ Užsakyti" ,  “ Perku” ar kita analogiška nuoroda;

4.      Nurodomas ketinamų įsigyti Paslaugų skaičius.

5.      Užpildoma užsakovo informacija: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

6.      Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis"

7.      Pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas.

3.6. Informacijos suteikimas. Prieš užsakant Palaugas Svetainėje užsakovui yra suteikiama  informacija apie konkrečios Paslaugos Tiekėją (Paslaugų pardavėją), daikto ar  Paslaugos  kainą, mokėjimo tvarką, paslaugos atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo taisykles ( jei tokios taikytinos ) ir kitas esmines Paslaugos teikimo sąlygas. Prireikus, Paslaugų Užsakovas turi teisę  kreiptis Paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.

3.7 . Paslaugų kainos. Mūsų Svetainėje pateikiamos kainos yra  nurodomos eurais. Valiutos keitimo įrankis pateiktas tik informaciniais tikslais. Jis nėra visiškai tikslus ir informacija nėra atnaujinama realiu laiku.  Kainas  už  Paslaugas nustato patys Paslaugų Tiekėjai.  Atkreikite dėmesį, kad užsakant tam tikras Paslaugas (pvz. apgyvendinimo ) galimi papildomi  mokesčiai ( pvz. valymo, depozito, atšaukimo ir kt.), jei tokios paslaugos teikiamos.

3.8. Mokėjimo tvarka nuo užsakovo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Svetainėje nurodytą Tripservicegroup  priklausančią sąskaitą, arba  Tripservicegroup įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo Paslaugas, banko sąskaitą.

3.9. Paslaugų kokybė. Tripservicegroup.com nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų  Svetainėje pateikiamų Paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios Paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

3.10. Esant situacijai, kai Paslaugų Teikėjas dėl pateisinamų ar nenumatytų aplinkybių negali Užsakovui pasiūlyti Paslaugos, užsakymas gali būti vienašališkai nutraukiama arba Užsakovui gali būti pasiūloma analogiška Paslauga.

3.11 Pinigų grąžinimo tvarka. Atsisakyti paslaugos pirkimo ir susigrąžinti pinigus galite per 14 dienų nuo paslaugos įsigaliojimo dienos ( jei kitaip nenurodyta užsakomų paslaugų užsakymo ir atšaukimo tvarkoje, užsakant konkrečią paslaugą), apie tai pranešus el.paštu: [email protected]

 ir užpildžius grąžinimo formą, kurią atsiųsime jums el.paštu, gavus jūsų pranešimą.

 Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už paslaugas . Pinigų grąžinimą vykdome, ne vėliau nei per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas užsakant paslaugą.

 Grąžinti pinigus galite tik už nepanaudotą paslaugą.

Su visomis  taisyklėmis ir sąlygomis Vartotojas supažindinimas prieš atliekant užsakymą, o taip pat patvirtina, kad jas perskaitė ir su jomis sutinka.

Primename, jog remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis,  pinigai yra negrąžinami už šias paslaugas : 

1.      apgyvendinimo;

2.      klientų pavežimo;

3.      automobilių nuomos;

4.      viešojo maitinimo;

5.      laisvalaikio. 

 Taip pat  pinigai yra negrąžinami ir už įsigytus : bilietus į renginius, ekskursijas, parkus .

                                                   4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1 Tripservicegroup gerbia jūsų privatumą. Apie asmens duomenų apsaugą ir Privatumo nuostatus  skaitykite  Privatumo  politika  .

                                                  5. NAUDOJIMASIS INTERNETINĖ SVETAINE

5.1. Vartotojas turi teisę naudoti Svetainės Paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:

5.1.1. šios Taisyklės;

5.1.2. Vartotojas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti Paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos Paslaugos, veikimą) arba trikdo Paslaugų teikimą.

5.1.3. Vartotojas  sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Svetainės Paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

5.1.4. Vartotojas  sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti  Tripservicegroup.com).

5.2. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Paslaugų, siekdamas:

5.2.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;

5.2.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;

5.2.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;

5.2.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba Paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;

5.2.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;

5.2.6. sutrikdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, naudojimas;

5.2.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

5.3. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Svetainėje ir teikiant Paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius.

5.4. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Tripservicegroup.com nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą , turinį bei privatumo politiką ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

5.5. Vartotojas  pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Tripservicegroup.com nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

                                              6. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

6.1. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Svetainei (arba Internetinės Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis Paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Vartotojas taip pat pripažįsta, kad Svetainės Paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Tripservicegroup vertinimu, yra konfidenciali, todėl vartotojas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

6.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Tripservicegroup raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia vartotojui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius mūsų ženklus.

6.3. Vartotojas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

                                               7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Tripservicegroup pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Svetainėje.

7.2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Svetainės Paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, Paslaugų teikimo arba jomis naudojimosi faktą Tripservisegroup vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

7.3. Vartotojas  sutinka su tuo, kad  Tripservicegroup turi teisę siųsti vartotojui  informacinius pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu ar norimą informaciją pateikti savo Svetainėje.Tripservicegroup.com  suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto Tripservicegroup.com pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams įgyvendinti. 


PRIVATUMO POLITIKA

 I. SĄVOKOS:

1.  Svetainė – Tripservicegroup  priklausanti internetinė svetainė , kurioje yra pateikiamos su kelionėmis bei laisvalaikiu susijusios įvairios Paslaugos. Internetinis svetainės adresai – www.kelionesiispanija.lt ir www.kelionesitenerife.lt

2.  Vartotojas – bet kuris apsilankęs Svetainėje asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

3.  Paslaugos – Tripservicegroup  Svetainėje pateikiamos su kelionėmis bei laisvalaikiu susijusios  paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;

4.  Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Tripservicegroup bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;

5.  Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;

6.  Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

7.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

8.  Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;

9.  Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

10. Įstatymas – Valstybės, kurioje įregistruota Tripservicegroup vykdoma veikla, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

11. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

12.  Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

13.  IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis Svetaine, bei pateikiant arba užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

2.    Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3.    Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai užsisako atitinkamas Paslaugas sutinka su pateikta Privatumo politika. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti , bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai bus informuoti Svetainėje kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas.

4.    Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Tripservicegroup gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia Tripservicegroup Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias Tripservicegroup neatsako. Taip pat informuojame, kad Svetainėje gali būti nuorodų į kitų fizinių asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Tripservicegroup nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

5.     Ši privatumo politika galioja ir taip pat yra taikoma ir  kituose  Tripservicegroup veiklos ir vartotojo komunikacijos procesuose, kaip bendravimas socialiniuose tinkluose Facebook ar Twitter, Instagran, Printerest .

6.      Ši privatumo politika taikoma nepriklausomai nuo to, kokiu įrenginiu naudojatės prisijungimui prie Tripservicegroup.com Svetainės – kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšete ar kiti įrenginiu.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

1.      Priklausomai nuo Vartotojo pateikiamų arba užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, kontaktiniai , mokėjimo kortelių arba banko sąskaitos duomenys.

2.      Svetainėje yra naudojami Slapukai. Slapukai tai nedidelis kiekis duomenų, kurį svetainė įdiegia vartotojo kompiuteryje. Slapukai yra reikalingi, nes interneto tinklalapiai neturi atminties. Vartotojui naršant po skirtingus interneto puslapius jis nebus atpažįstamas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia tinklalapiui atpažinti naudojamą naršyklę. Dėl šios priežasties pagrindinė slapukų paskirtis yra prisiminti pasirinktis (svetainės kalbą, valiutą ir kt.). Slapukai taip pat padeda atpažinti į tą patį tinklalapį sugrįžusį vartotoją.

3.      Tripservicegroup svetainėje naudojami tik analitiniai slapukai. Šio tipo slapukai naudojami siekiant geriau suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine bei pagerinti svetainės darbą. Renkami duomenys apima vartotojų peržiūrėtus tinklalapius, iš kokių susijusių tinklalapių vartotojai atėjo į svetainę ar kur išėjo, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, renkamą naršant po svetainę .Analitiniai slapukai taip pat naudojami internetinėms reklamos kampanijoms, siekiant analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems buvo parodyta internetinė reklama, įskaitant ir trečiųjų asmenų tinklalapiuose rodomas reklamas. Slapukų pagalba renkama tik anonimiška informacija ir jokie lankytojų ar vartotojų asmeniniai duomenys nėra kaupiami.

4.       Slapukų įrašymų metu jokiems tretiems asmenims informacija nėra teikiama.

5.      Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti Tripservicegroup įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu:„Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”

6.      Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.

 IV.   ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

1.      Tripservicegroup naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

1.1.  Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečioms Paslaugoms užsakyti.

1.2.  Efektyvaus su kelionėmis ir laisvalaikiu susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais.      Tripsrvicegroup rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

1.3.  Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus Tripservicegroup turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais.

      Vartotojai užsakydami paslaugas , pažymi ,  kad yra susipažinę su šia Privatumo politika ( įskaitant taisykles ir sąlygas)  ir sutinka :

        - kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, adreasas, el. paštas, telefono numeris) būtų naudojami informavimui apie Triservicegroup paslaugas, jų siūlymui ir reklamavimui, informavimui apie naujienas, akcijas ir lojalumo programas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimui. Susisiekimo būdai: telefonu, SMS, el.paštu.

        - kad nurodantus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkys Tripservicegroup.

Vartotojas gali bet kada atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui:   [email protected] arba gautame el. laiške atsisakyti šio tipo laiškų, paspaudęs gauto laiško apačioje esančią nuorodą.

 Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

  V. PASKYROS

1.      Tripservicegroup Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Tripservicegroup yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Tripservicegroup Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos Tripservicegroup.lt taikytinos taisyklės.

2.      Tripservicegroup turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

2.1.  Kelionės į Ispaniją (socialinis tinklas Facebook);

2.2.  Kelionės į Tenerifę Group (socialinis tinklas Facebook);

2.3.  Kelionės į Ispaniją (socialinis tinklas Instagram);

2.4.  Kelionės į Ispaniją (socialinis tinklas Twitter);

 VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

1.      Tripservicegroup informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

1.1.  jei yra Vartotojo sutikimas;

1.2.  teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis Tripservicegroup pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;

1.3.  teisėsaugos institucijoms pagal Valstybės, kurioje registruota Tripservicegroup.com veikla, teisės aktų numatytą tvarką;

1.4.  jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

1.      Užsakant Svetainėje siūlomas Paslaugas, priklausomai nuo konkrečių Paslaugų pobūdžio ir į kokią šalį ketinama vykti, Asmens duomenys gali būti teikiami į užsienio valstybes Paslaugų tiekėjams.

2.      Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes pagal sąlygas  ir tvarką numatytą šioje Privatumo Politikoje.

VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

1.    Vartotojas suteikia teisę Tripservicegroup rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo  Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tripservicegroup rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį.  Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.  Tripservicegroup iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad Tripservicegroup turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

2.      Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis Tripservicegroup surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į Tripservicegroup el. pašto adresu:  [email protected] . Tripservicegroup.com įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.

3.      Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis Tripservicegroup elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Tripservicegroup įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo prašymo gavimo.

4.      Tripservicegroup Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

5.      Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Tripservicegroup.com turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Tripservicegroup.com yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu Tripservicegroup.com yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1.      Tripservicegroup užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Valstybės kurioje registruota Tripservicegroup veikla teisės aktų reikalavimus.

2.      Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.      Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. birželio 01 dienos.  Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai bus informuoti Svetainėje kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas.

0

 .